Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 4 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2021

Phúc lợi

 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Xây dựng quy trình, quản lý hệ thống ISO
 • Xây dựng chương trình kiểm soát, đánh giá nội bộ
 • Tham gia đánh giá tuân thủ quy trình, quy định Công ty. Kiểm soát, cải tiến quy trình, hệ thống quản lý
 • Triển khai chương trình 5S
 • Triển khai theo dõi phần mềm BSC
 • Triển khai các dự án mới (Quản trị rủi ro, Kaizen,Năng suất …) tại Công ty
 • Lập báo cáo theo định kỳ cho Giám đốc/phòng ban khác.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

        ISO 9001:2015; BSC, 5S,….

Kỹ năng

Kiểm soát , Giao tiếp; Giải quyết vấn đề; Xây dựng quy trình (Soạn thảo văn bản); Kỹ năng  phân tích;

Thái độ

         Trung thực; Cởi mở; Cẩn thận, tỷ mỉ; Tư duy hệ thống, logic.

Kinh nghiệm

         Ít nhất 01- 02 năm đảm nhiệm vị trí chuyên viên ISO của Công ty có tổng nhân               viên trên 50 người.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback