Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Kế toán giao dịch (y/c KN CK, lương Upto 12++)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 26/06/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

EDUCA CORPORATION

$ 8,5 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội