Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Lập Báo cáo tài chính/Báo cáo kiểm toán riêng lẻ & hợp nhất theo phân công đảm bảo đúng quy định của VNDIRECT và Pháp luật
 • Lập Báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của VNDIRECT và cơ quan quản lý
 • Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty
 • Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế, Kê khai và hạch toán thuế, đầu mối làm việc với cơ quan thuế.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập, công bố thông tin, lưu trữ Báo cáo tài chính/Báo cáo kiểm toán riêng lẻ & hợp nhất của Công ty.

2. Tham gia cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán:

 • Tham gia cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các bộ phận khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

 • Thực hiện các thủ tục để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hàng năm của Công ty
 • Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các Phòng ban có liên quan để cung cấp tài liệu của kiểm toán độc lập
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí kiểm toán cho Công ty kiểm toán độc lập.

4. Lập, công bố thông tin và lưu trữ báo cáo tuân thủ hàng tháng, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Công ty và cơ quan quản lý:

 • Lập các báo cáo tuân thủ thuộc trách nhiệm của Phòng kế toán tổng hợp.
 • Cung cấp và kiểm soát số liệu kế toán trên các báo cáo tuân thủ của các bộ phận khác.
 • Lưu trữ báo cáo.

5. Tính và hạch toán các giao dịch cuối tháng: Dự phòng, đánh giá chênh lệch, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí…

6. Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các hợp đồng, sản phẩm của Công ty

 • Tham gia thẩm định các văn bản, các quy trình nghiệp vụ, các hợp đồng, các sản phẩm của các Phòng ban khác có liên quan đến chính sách, quy định về Thuế.
 • Tư vấn, hướng dẫn giải đáp các chính sách thuế

7. Kê khai và hạch toán thuế

 • Kiểm soát số liệu hạch toán thuế của các phòng ban
 • Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm và đột xuất, lưu trữ tờ khai thuế
 • Tính và hạch toán nộp thuế, ước tính số thuế phải nộp

8. Giải trình số liệu với cơ quan thuế

 • - Đối chiếu, giải trình số liệu với cơ quan thuế
 • - Tham gia làm việc với cơ quan thuế, đoàn kiểm tra, thanh tra thuế

9. Kiểm soát chứng từ tạm ứng, thanh toán chi phí chi tiêu nội bộ trước khi trình Kế toán trưởng phê duyệt

10. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

 • Thực hiện công tác quyết toán thuế năm.
 • Kiểm soát số liệu kế toán và hướng dẫn các phòng ban hạch toán điều chỉnh sai sót (nếu có)
 • Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán 

- Có kinh nghiệm làm KTTH Công ty quy mô trên 500 người, ưu tiên trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, thương mại ....

- Hiểu biết về luật pháp, có kiến thức về thị trường chứng khoán

- Có tư duy logic để tổ chức công việc hàng ngày

- Khả năng phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc

- Tỉ mỉ, xử lý logic vấn đề

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback