Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  26/02/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

I. Công tác kế toán thanh toán

1. Kế toán thanh toán Chi phí hỗ trợ Nhà hàng – Điểm bán của Công ty, theo dõi công tác phí

 • Chịu trách nhiệm thực hiện soát xét tính hợp pháp; hợp lệ theo qui định của cơ quan Nhà Nước, cơ quan Thuế đối với hồ sơ thanh toán các kế toán Chi nhánh nộp về Phòng TCKT
 • Thực hiện (Kiểm tra Danh sách ký Hợp đồng Nhà hàng tài trợ; Hỗ trợ Nhà hàng điểm bán, các mẫu biểu thanh toán theo QĐ của Công ty), lập phiếu kế toán, chuyển chứng từ cho kế toán thanh toán làm thủ tục thanh toán.
 • Hàng tháng, quý đối chiếu với sổ phụ ngân hàng để chi lại các khoản chi bị ngân hàng trả lại.
 • Dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro gắn liền với hoạt động thanh toán các khoản chi phí trên của Công ty.
 • Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu được phân công quản lý.
 • Tuân thủ các quy trình kế toán trong phần hành kế toán được phân công.
 • Theo dõi công tác phí

2. Kế toán quản lý thanh toán chương trình khuyến mại – hỗ trợ cho Chi nhánh trực thuộc Công ty

 • Thực hiện soát xét tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định của cơ quan Nhà Nước, cơ quan Thuế đối với hồ sơ thanh toán chương trình khuyến mại – hỗ trợ cho nhà phân phối, C2 do Kế toán chi nhánh nộp về Phòng TCKT.
 • Thực hiện kiểm tra các mẫu biểu thanh toán theo quy định của Công ty trước chuyển lên trước khi trình KTT duyệt.
 • Trường hợp chương trình khuyến mại – hỗ trợ trả bằng tiền, cần thực hiện lập phiếu kế toán, chuyển chứng từ cho kế toán thanh toán làm thủ tục thanh toán qua Ngân hàng.
 • Trường hợp chương trình khuyến mại – hỗ trợ trả bằng sản phẩm, cần phối hợp với kế toán chi nhánh trong việc thực hiện trả sản phẩm tại chi nhánh. Cần rà soát, đối chiếu việc hạch toán kế toán khi sau khi Chi nhánh đã tiến hành trả sản phẩm cho khách hàng.
 • Dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro gắn liền với hoạt động thanh toán các khoản chi phí trên của Công ty.
 • Phối hợp với kế toán Chi nhánh để rà soát các khoản trích trước tương ứng của các chương trình khuyến mại – hỗ trợ thuộc khu vực Chi nhánh
 • Tuân thủ các quy trình kế toán trong phần hành kế toán được phân công.

II. Công tác quản trị:

 • Kế toán chuyên quản Chi nhánh, kiểm soát chế độ hạch toán Kế toán – Thống kê của Chi nhánh được phân công
 • Kiểm soát chế độ hạch toán Kế toán – Thống kê của Chi nhánh ở mảng được phân công
 • Tham gia lập Báo cáo chi phí trong phần việc phụ trách
 • Tham gia lập báo cáo thực hiện hợp đồng với các đối tác được cung cấp tài trợ, hỗ trợ
 • Tổng hợp; Thống kê; Lũy kế Dữ - Số liệu trong phần việc Thanh Toán được phân công
 • Giải trình số liệu về mảng công việc được giao
 • Phối hợp làm việc với các cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán để giải trình số liệu kế toán trong mảng phụ trách​

III. Nhiệm vụ khác:

 • Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 • Xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong lĩnh vực phụ trách
 • Tham gia cập nhật, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
 • Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

2. Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

3. Sức khỏe: Tốt

4. Kiến thức/Kỹ năng:

- Thành thạo tất cả các công việc nằm trong chuyên môn đảm trách

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán; Tin học văn phòng

- Giao tiếp bằng tiếng anh ở mức độ cơ bản

- Hiểu biết chuyên sâu về kiến thức chuyên môn; Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm

- Nắm vững/ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ

- Có khả năng đào tạo, hướng dẫn được công việc chuyên môn cho người khác

- Có khả năng xây dựng quy trình, quy định, quy chế chuyên môn

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback