Chuyên viên Kiểm soát và Quản lý thông tin báo chí Cấp 2

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  22/08/2020

Mô tả Công việc

1. Có kiến thức tốt trong lĩnh vực luật, đặc biệt luật về tài chính, kinh tế, biết vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong công việc và có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai
2. Đầu mối tiếp nhận, quản lý, kiểm soát, xử lý thông tin về SHB hàng ngày trên các phương tiện truyền thông theo phân công của Lãnh đạo Ban/Phòng
3. Có khả năng nhận diện, đánh giá mức độ của các thông tin rủi ro và đề xuất được phương án nhằm phòng ngừa, kiểm soát thông tin hiệu quả, phù hợp với định hướng, chiến lược của ngân hàng trong từng thời kỳ và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối/Ban

Yêu Cầu Công Việc

1. Nghiên cứu, tìm kiếm, cập nhật thường xuyên các kiến thức về luật, khả năng ngôn ngữ, giao tiếp tốt và vận dụng linh hoạt trong công việc, tham mưu cho Lãnh đạo Ban/Phòng trong công tác quan hệ cộng đồng nói chung và quan hệ báo chí nói riêng
2. Đầu mối quản lý,  tiếp nhận, kiểm soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất phương án phòng ngừa, xử lý đối với các thông tin liên quan đến đơn thư bạn đọc, pháp luật, tòa án về các hoạt động kinh doanh tại SHB.
3. Đầu mối triển khai, phối hợp xử lý các rủi ro thông tin trên các phương tiện truyền thông theo định hướng, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Phòng
4. Có khả năng tham gia xây dựng các tài liệu, nội dung truyền thông, cảnh báo, đánh giá được các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn và đề xuất phương án xử lý nhằm đảm bảo mục tiêu PR (-) theo định hướng, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Phòng
5. Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông chủ động về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo mục tiêu PR (+)  theo định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Ban/Phòng
6. Báo cáo đầy đủ, kịp thời, đánh giá chất lượng, đưa ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chất lượng trong công tác kiểm soát, quản lý thông tin báo chí
7. Quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống thực hiện việc công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông theo đúng quy định
8. Xây dựng quy trình, quy chế, quy định tác nghiệp, văn bản hướng dẫn triển khai liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ phòng theo hướng dẫn, định hướng của Lãnh đạo Ban/Phòng.
9. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Ban/Phòng.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Cạnh tranh

 • Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Cạnh tranh

 • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hà Nội
Feedback