Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Đất Xanh Miền Nam - Làm việc tại VP Đồng Nai)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 25,000,000 - 95,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/12/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Xây dựng , Bất động sản

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 35 Tr - 75 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 35 Tr - 75 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai