Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất động sản (làm việc tại Quận Bình Thạnh)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 80,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/06/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BĐS Danh Khôi

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh