Giới thiệu về công ty

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Phần Mềm (Khối Chính Phủ)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , CNTT - Phần mềm

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội