Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2021

Mô tả Công việc

 1. Phân tích và quản lý các hoạt động về nghiệp vụ:
 • Trao đổi với các bên liên quan để ghi nhận một cách chính xác, khoa học tất cả các yêu cầu của người dùng trong các dự án và công việc phát triển được phân công
 • Phân tích đặc tả yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật đưa ra các giải pháp công nghệ đầy đủ và tư vấn đơn vị yêu cầu lựa chọn phương án/giải pháp phù hợp nhất;
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong Trung tâm phát triển, cùng các đơn vị trung tâm/phòng ban khác trong khối Công nghệ thông tin nhằm thống nhất với Đơn vị yêu cầu về các yêu cầu và phạm vi công việc của dự án. Từ đó, làm căn cứ tổng hợp bản Đánh giá yêu cầu sơ bộ (ước lượng) phản hồi cho đơn vị gửi yêu cầu đề đơn vị gửi yêu cầu có đầy đủ thông tin/căn cứ nhằm đưa ra quyết định có thực hiện đơn hàng/yêu cầu hay không;
 • Phối hợp với Phòng Giải pháp chiến lược cung cấp các giải pháp công nghệ đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị nhưng cần phù hợp với kiến trúc tổng thể cũng như chiến lược công nghệ của khối Công nghệ thông tin;
 • Thu thập đầy đủ các thông tin từ yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ, phân tích làm rõ yêu cầu với các đầu mối gửi yêu cầu; từ đó xây dựng tài liệu chi tiết đặt tả yêu cầu. Đồng thời làm việc với các phòng ban của Trung tâm phát triển để phối hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật và kế hoạch phát triển tính năng/dịch vụ/sản phẩm phần mềm;
 • Phối hợp với các bên liên quan trong việc quyết định thiết kế các chức năng của giải pháp;
 • Tiếp nhận các yêu cầu thiết kế giao diện nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, trao đổi với các bên liên quan để làm rõ yêu cầu thiết kế;
 • Lập kế hoạch thiết kế chi tiết và xác định các tiêu chuẩn, công cụ cũng như phương pháp áp dụng trong quá trình thiết kế;
 • Xây dựng tài liệu rõ ràng và súc tích về các giải pháp đã thống nhất;
 • Xác định và tư vấn các bên liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh;
 • Phối hợp với Giám đốc dự án, Quản trị dự án và Bộ phận PMO trong quá trình giám sát và quản lý các hạng mục công việc của dự án bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;
 • Xác định các vấn đề rủi ro trong quá trình triển khai dự án, hỗ trợ trong các chiến lược giảm thiểu rủi ro và báo cáo lên các cấp quản lý nếu cần;
 • Đánh giá tính hiệu quả của các công cụ, quy trình và phương pháp cung cấp giải pháp công nghệ, thường xuyên đưa ra các đề xuất cải thiện chất lượng;
 1. Tham gia thực hiện các công việc về kiểm thử
 • Nghiên cứu yêu cầu của người dùng, điều kiện chấp nhận, chi tiết yêu cầu về phần mềm, đặc tả thiết kế của sản phẩm để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án/ yêu cầu nâng cấp phát triển;
 • Lập kế hoạch kiểm tử (test plan) dựa trên phạm vi dự án, các rủi ro, mức độ quan trọng, tần suất sử dụng, và xác định các yếu tố liên quan như: Phương pháp đo lường, nguồn lực thực hiện, điều kiện kiểm thử;
 • Xây dựng Testcase/Test script (điều kiện kiểm thử, kịch bản kiểm thử, mô tả, dữ liệu, đào vào và kết quả mong đợi)
 • Chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện kiểm thử hệ thống gồm: Kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật trong các dự án được yêu cầu.
 • Đảm bảo chất lượng phần mềm được bàn giao đến người dùng cuối
 1. Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm CNTT trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối
 2. Hoàn thành chương trình đào tạo theo khung năng lực
 3. Tham gia các công việc khác và dự án theo phân công
 4. Tham gia các khóa đào tạo của Khối CNTT/Ngân hàng tổ chức

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Tài chính/ Ngân hàng/CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế/CNTT;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là lợi thế, yêu cầu tối thiểu có thể đọc được tài liệu tiếng anh, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh;

Kiến thức:

 • Có kiến thức về nghiệp vụ tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về hệ thống thông tin Ngân Hàng
 • Có kiến thức về phân tích thiết kế phần mềm, lập trình hướng đối tượng và mô hình dữ liệu
 • Có kiến thức về quản lý dự án CNTT

Kinh nghiệm

 • Trên 3 năm kinh nghiệm mảng tư vấn, phân tích và đảm bảo chất lượng sản phẩm tại các tổ chức Tài chính/Ngân hàng
 • Am hiểu core banking T24 là lợi thế
 • Đã từng làm việc trong các dự án ngân hàng số là lợi thế

Kỹ năng

 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
 • Khả năng tự nghiên cứu công nghệ ứng dụng vào công việc tốt.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm, quản lý nhóm tốt
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback