Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/05/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Quản lý:

 • Hỗ trợ Trưởng phòng Pháp chế Đại lý thực hiện và quản lý các hoạt động pháp chế đại lý, phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm tuân thủ các quy định của Chính phủ cũng như các quy định nội bộ của Công ty, nhằm giảm thiểu/ kiểm soát rủi ro pháp lý của Đại lý và vi phạm của Đại lý.

Nghiệp vụ:

 • Duy trì tính hiệu quả của các quy trình xử lý hành vi sai phạm/ chiếm dụng, bao gồm phân loại/ phân nhóm tiêu chí của các hành vi sai phạm/ hình phạt.
 • Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của hoạt động pháp chế đại lý: tìm hiểu, điều tra, ghi lại và báo cáo các trường hợp hành vi sai phạm/ chiếm dụng của đại lý, hỗ trợ giải quyết các trường hợp hành vi sai phạm của đại lý trong hoạt động hợp tác với các phòng ban/ bộ phận liên quan..
 • Đề nghị hình thức xử phạt và thực hiện xử phạt đối với các trường hợp hành vi sai phạm/ chiếm dụng theo các quy định nội bộ có liên quan.
 • Dựa trên ủy quyền, đại diện cho công ty hoặc hỗ trợ đầy đủ cho người đại diện công ty và quản lý các thủ tục liên quan đến các tranh chấp pháp lý liên quan đến kênh Đại lý/ Kinh doanh, bao gồm các vụ kiện pháp lý tại tòa án (đồng chịu trách nhiệm với phòng Pháp lý).
 • Báo cáo định kỳ về các trường hợp sai phạm / chiếm dụng cho Ban giám đốc và các Ủy ban liên quan.
 • Đề xuất và triển khai khung giáo dục nội bộ cho Đại lý (ví dụ: hội thảo pháp chế đại lý định kỳ, tin tức pháp chế...). Tham gia vào các dự án nội bộ khác nhau đặc biệt là những dự án liên quan đến kênh Đại lý / Kinh doanh để đưa ra lời khuyên phù hợp từ quan điểm pháp chế một cách chủ động.
 • Phối hợp, báo cáo cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hoặc Cục quản lý giám sát bảo hiểm về pháp chế của Đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng đại học trở lên về Pháp lý, Pháp chế hoặc tương đương.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan pháp chế đại lý trong ngành bảo hiểm nhân thọ.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh, trình độ tiếng Anh đủ để giao tiếp bằng văn bản và bằng lời với người nước ngoài là một yêu cầu bắt buộc.
 • Có kiến thức về hoạt động bảo hiểm nhân thọ, hoạt động đại lý, pháp lý và pháp chế đại lý.
 • Có kiến thức về điều tra, lập hồ sơ và báo cáo về trường hợp pháp chế đại lý.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp với mọi người trong từng hoàn cảnh và trường hợp khác nhau, bao gồm phỏng vấn các trường hợp nghi ngờ về sai phạm.
 • Có kỹ năng phân tích và tổ chức, chú ý tốt đến các chi tiết.
 • Kỹ năng vi tính văn phòng.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback