Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Thái Nguyên

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Trên 7 Tr VND

  • Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên | Hà Nam | Quảng Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Thái Nguyên

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Cạnh tranh

  • Hà Nam | Quảng Ninh | Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên