Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Thanh Hóa

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 29/06/2021
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Thanh Hóa | Hải Phòng

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa | Lâm Đồng | Bình Định

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Nghệ An | Thái Bình | Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Thanh Hóa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa