Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Miền Bắc

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Địa điểm

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội | Hải Phòng | Quảng Ninh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hải Phòng | Thái Nguyên

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hải Phòng | Nghệ An

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Cạnh tranh

  • Thái Nguyên | Hà Nam | Quảng Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Trên 7 Tr VND

  • Bắc Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Thanh Hóa | Hải Phòng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hải Phòng | Đà Nẵng