Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo, Phòng ALM, Khối TCKT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo, Phòng ALM, Khối TCKT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Ngành nghề

Ngân hàng

Lương

$ Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  15/06/2020

Địa điểm

Hà Nội

Mô tả Công việc

1.Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

•Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, ảnh hưởng của các chính sách của Chính phủ, NHNN đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;

•Cập nhật cơ sở dữ liệu lãi suất thị trường và các đối thủ cạnh tranh;

•Đôn đốc các Khối về việc thực hiện các báo cáo định kỳ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng ALCO.

•Tổng hợp dữ liệu Bảng cân đối kế toán phục vụ công tác phân tích, tổng hợp các báo cáo phục vụ cuộc họp HĐ ALCO.

•Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Hội đồng ALCO theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng ALCO tại từng thời kỳ:

oNhận hồ sơ, xin ý kiến HĐ ALCO, soạn thảo BB và Quyết định liên quan.

oSoạn thảo BB họp THYK và BB họp.

2. Thực hiện các công việc khác do Trưởng/Phó phòng/Trưởng BP phân công

Yêu Cầu Công Việc

•Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

•Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính

•Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính hàng đầu

•Hiểu biết rõ về Báo cáo tài chính và Bảng cân đối kế toán Ngân hàng

Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Các công việc tương tự

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Feedback