Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  16 Tr - 20 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  11/12/2022

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
- Thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty mẹ, tổng hợp kế hoạch tài chính của toàn Tổng Công ty.
- Thực hiện thu xếp vốn ngắn và dài hạn để phục vụ nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư của Tổng Công ty.
- Theo dõi, quản lý vốn bằng tiền của Tổng Công ty.
- Tham gia thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn, định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, không giới hạn việc đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn, các chỉ số tài chính, cân đối nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh từng thời kỳ.
- Chủ trì hỗ trợ các đơn vị trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp thông tin về chi phí sử dụng vốn, chi phí lãi vay, chi tiết các hợp đồng vay, … phục vụ công tác lập các báo cáo phân tích, tổng hợp của Tổng Công ty.
- Thẩm định, đề xuất các dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty.
- Đánh giá tình hình tài chính và báo cáo quản trị của các công ty con.
- Báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả của đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
- Tổ chức kế toán quản trị HTK: Đánh giá HTK thông qua các chỉ tiêu tài chính, đề xuất các biện pháp xử lý tài chính đối với HTK giảm giá trị, HTK không sử dụng.
- Tổ chức kế toán quản trị công nợ (Tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình công nợ, vòng quay nợ phải thu, tuổi nợ, chu kỳ thu hồi nợ; đề xuất xử lý các biện pháp xử lý nợ phải thu khó đòi).
- Kế toán quản trị TSCĐ (Tình hình tăng, giảm, Khấu hao, Phân loại, hiệu quả, hiệu suất sử dụng TS, vòng quay tài sản…) của TCT.
QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
- Quản lý cổ đông, quản lý và báo cáo việc bán cổ phần TCT của các nhân sự cấp cao và những người có liên quan trước khi thực hiện giao dịch.
- Làm việc với công ty chứng khoán tư vấn để thực hiện việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu Esop, thực hiện mua/bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Theo dõi việc cấp phát cổ phiếu cho cổ đông.
- Lập phương án và tờ trình tăng vốn.
- Làm đầu mối trong việc phát hành cổ phiếu, triển khai kế hoạch chi trả cổ tức.
- Theo dõi thu hồi cổ phiếu của TCT đã phát hành trong từng thời kỳ.
- Tạo mối quan hệ với các quỹ tín dụng, nhà đầu tư và các chương trình xúc tiến hợp tác.
- Tham mưu hiệu quả đầu tư, kế hoạch hợp tác.
- Thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ/HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chuẩn bị tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo nội dung được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán.
- Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Tài chính Doanh nghiệp.
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Thành thạo Microsoft Office, các công cụ, phần mềm phục vụ công tác kế toán.
- Nắm vững kiến thức về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng.
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI:
Phụ cấp: công tác phí, phụ cấp đồng phục, thâm niên,
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các lớp đào tạo
Thời gian làm việc: 8h - 17h thứ 2 đến thứ 6
Đồng nghiệp: Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện
Phúc lợi khác:
Khám sức khỏe hằng năm, bảo hiểm sức khỏe 24/7, du lịch hằng năm, tham gia hội thao hằng năm, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, thưởng Tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng hiệu quả công việc..

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 30
 • Lương: 16 Tr - 20 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Tìm việc làm theo ngành nghề

Feedback