Chuyên viên Tài chính tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 4 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  03/02/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Tổng hợp báo cáo kế hoạch triển khai và đánh giá việc thực hiện kế hoạch triển khai các dự án, đưa ra các đề xuất báo cáo kịp thời
 • Phối hợp với các CVTC chuyên trách liên quan để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và giao kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm cho các dự án
 • Lập kế hoạch ngân sách, tài chính, dòng tiền cho các dự án
 • Hỗ trợ theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình triển khai chiến lược tổng thể cũng như các sáng kiến, chương trình, kế hoạch hành động của Công ty. Từ đó, đề xuất các phương án điều chỉnh phù hợp.
 • Theo dõi, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án để có báo cáo kịp thời đến lãnh đạo Phòng
 • Phối hợp với các đơn vị trong Công ty thành viên (CTTV) xây dựng kế hoạch hoạt động/kế hoạch kinh doanh định kỳ (năm/6 tháng/quý/tháng) của các đơn vị.
 • Tổng hợp, đánh giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh của các CTTV.
 • Đánh giá, xây dựng kế hoạch cụ thể giao cho các đơn vị trong các CTTV.
 • Theo dõi/thực hiện đôn đốc/đánh giá kế hoạch giao; Đề xuất các giải pháp thực hiện đạt kế hoạch mục tiêu của CTTV.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị, của toàn CTTV và của Ban QLNL định kỳ (năm/9 tháng/6 tháng/quý/tháng/tuần).
 • Thực hiện các Báo cáo tổng hợp gửi các Cơ quan quản lý theo yêu cầu cụ thể.
 • Thực hiện công tác phân tích tình hình tài chính của CTTV: xây dựng, giám sát, báo cáo hệ thống chỉ số tài chính và đề xuất giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch của các CTTV.
 • Các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tài chính
 • Xây dựng hệ thống Biểu mẫu báo cáo theo dõi kế hoạch dòng tiền tới các dự án theo tuần/tháng/quý
 • Xây dựng quy trình phối hợp, cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ từ dự án tới Phòng Tài chính liên quan đến kế hoạch ngân sách
 • Xây dựng các báo cáo đánh giá, phân tích tình hình dự án, đưa ra các tồn tại và phương án đề xuất giải quyết tồn tại
 • Xây dựng hệ thống Biểu mẫu báo cáo theo dõi kế hoạch dòng tiền tới các CTTV theo tuần/tháng/quý
 • Xây dựng quy trình phối hợp, cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ từ CTTV tới Phòng Tài chính liên quan đến kế hoạch ngân sách
 • Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng do lãnh đạo Tập đoàn và Trưởng phòng giao

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, đầu tư, xây dựng, địa chất, luật và các lĩnh vực liên quan.
 • Các ngành Tài chính, Kinh tế kỹ thuật
 • Tối thiểu trên 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành: Năng lượng, Hạ tầng, Bất động sản
 • Có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực liên quan đến năng lượng, hạ tầng
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty mô hình Holdings, có nhiều dự án triển khai
 • Ưu tiên nếu có chứng chỉ chuyên sâu tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích TCDN 
 • Tiếng Anh    
 • Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm hỗ trợ công việc                 
 • Nắm vững văn bản pháp luật về xây dựng, đất đai, năng lượng, các văn bản liên quan đến lĩnh vực Đầu tư phát triển dự án năng lượng, hạ tầng           
 • Kỹ năng Tổng hợp, phân tích, báo cáo
 • Có kỹ năng giao tiếp; đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo;    
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng tổ chức công việc                              
 • Kỹ năng lập kế hoạch  
 • Kỹ năng giải quyết tình huống    

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback