Địa điểm

Vientiane

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  28/01/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Thẩm định hồ sơ tín dụng và thực hiện các công việc liên quan thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao tuân thủ theo các quy trình/quy định của SHB Lào và pháp luật nhằm đạt được các mục tiêu:
1. Nhận diện và đánh giá được rủi ro khi cấp tín dụng, đề xuất được biện pháp cấp tín dụng an toàn hiệu quả phù hợp với quy định về tín dụng/chính sách tín dụng của SHB Lào trong từng thời kỳ.
2. Đảm bảo tiến độ trước hoặc tối đa theo tiêu chuẩn thời gian quy định SHB Lào nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh của hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

1. Thực hiện thẩm định được tất cả các khoản cấp tín dụng khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, định giá tài sản thuộc phạm vi công việc của nhân viên thẩm định, và có thêm một/một số hoặc đồng thời các yếu tố sau :
- Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng: đến mức phê duyệt của TGĐ SHB Lào (đối với chuyên viên thẩm định tại trụ sở chính SHB Lào) hoặc đến mức phê duyệt của giám đốc chi nhánh (đối với chuyên viên thẩm định tại các chi nhánh).
- Thẩm định tài sản bảo đảm là bất động sản và các tài sản khác trong thẩm quyền định giá của SHB Lào.
2. Thực hiện các công việc khác theo phân công của phụ trách bộ phận thẩm định với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ phụ trách.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback