Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên tư vấn giáo dục [Ocean Edu Đại Từ]

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 11,000,000 - 13,000,000 VND
Hết hạn nộp 29/03/2023
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Bán hàng / Kinh doanh , Giáo dục / Đào tạo

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Thái Nguyên