FE CREDIT

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

FE CREDIT
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  31/05/2023

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

• Giám sát, và thực hiện các phân tích, đề xuất về tỷ lệ đảm bảo an toàn được NHNN quy định và các chỉ số khác về bảng cân đối kế toán để quản lý tài sản và nguồn vốn một cách an toàn, hiệu quả và kịp thời.

 1. Tính toán và thực hiện các phân tích, đề xuất liên quan đến tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động mà VPB FC phải tuân thủ theo đúng quy định của NHNN, cũng như các tỷ số tài chính khác (COF, NIM, v.v) phản ánh hiệu quả của công tác quản lý tài sản nợ - tài sản có.
 2. Thực hiện công tác thư ký ALCO theo Quy chế quản lý Tài sản nợ - Tài sản có đã ban hành của VPB FC, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuẩn bị nội dung và tài liệu họp ALCO, viết biên bản họp ALCO và theo sát tình hình thực hiện các nghị quyết ALCO.
 3. Thiết lập và cải tiến các công cụ báo cáo để phục vụ quản lý tài sản nợ & có một cách hiệu quả.
 4. Các công việc khác được giao bởi Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng Quản Lý Bảng Cân Đối.

--------------

 1. Calculte and prepare analysis and proposals regarding prudential ratios that VPB FC must comply as per SBV regulations, as well as other financial ratios (COF, NIM, etc.) which reflect the effectiveness of asset-liabilities management activities.
 2. Ensure the implementation of ALCO secretariat work according to the promulgated VPB FC’s Regulation on Asset –Liability management. including but not limited to the preparation of ALCO meeting content and materials, preparing the ALCO meeting minutes and following up with the implementation of ALCO resolutions.
 3. Direct the establishment and improvement of report tools to enhance ALM efficiency.
 4. Other tasks assigned by Head Balance Sheet Management Department

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế toán/ Tài chính; ưu tiên có bằng cao học 

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành Tài chính ngân hàng 
 • Kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường định hướng kinh doanh
 • Kinh nghiệm làm việc ở các công ty tài chính nước ngoài hoặc môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Hiểu biết về ngành Tài chính tiêu dùng & Ngân hàng bán lẻ
 • Kiến thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất 
 • Thành thạo các kỹ năng máy tính, đặc biệt là excel
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt 
 • Thông thạo cả tiếng Anh & Tiếng Việt
 • Kỹ năng phân tích và suy nghĩ logic 
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Yêu cầu khác (nếu có)

 • Kỹ năng lập trình VBA/PL SQL và quản lý tổ chức dữ liệu là một lợi thế.

------------------------------------

 • University Graduate, major: Accounting/ Finance/ Banking; Master Degree is plus.
 • At least 2 years of experience in relevant position in banking industry.
 • Practical working experience in a business-driven culture. 
 • Working experience in foreign financial enterprise, or English communication environment. 
 • Understanding of Consumer Finance & Retail Banking
 • Knowledge of risk management, especially liquidity & interest rate risk
 • Proficient in computer skills, especially Excel 
 • Analytical and logical thinking.
 • Good interpersonal communication, presentation skills
 • Fluent in both English & Vietnamese
 • Enable to work under high pressure.
 • VBA/PL SQL programming skills and data organization management is an advantage.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Tìm việc làm theo ngành nghề