Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Client Services Administrator

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 450 USD
Hết hạn nộp 30/05/2021
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký , Nhà hàng / Khách sạn
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ Trên 9,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

En Pointe Group Management

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

APL Logistics Vietnam Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hải Phòng

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh