Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Client Services Assistant

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 350 - 500 USD
Hết hạn nộp 30/05/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Dịch vụ khách hàng , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Địa điểm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ 7,7 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ Trên 9,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

$ Trên 9,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

En Pointe Group Management

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ishida Vietnam Co., Ltd.

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

APL Logistics Vietnam Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hải Phòng

HSBC Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Circle K Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh