Giới thiệu về công ty

Vietnam Concentrix Services Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Collection Manager (Call Center)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Trên 40,000,000 VND
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Jellyfish Vietnam 's client

$ Dưới 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 35 Tr - 50 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh