Công ty TNHH Aventus Việt Nam

Collection Manager/Trưởng phòng Thu hồi nợ (Fintech/Tài chính/Ngân hàng)

Công ty TNHH Aventus Việt Nam
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  08/04/2023

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Trách nhiệm/Responsibilities:

 1. Giám sát hoạt động hàng ngày của bộ phận thu nợ/Oversee the day-to-day operations of the collection department
 2. Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình cho hoạt động thu nợ/Develop and implement policies and procedures for collection activities
 3. Điều tra và giải quyết các tranh chấp và khiếu nại nghiêm trọng của khách hàng một cách kịp thời/Investigate and resolve serious customer disputes and complaints in a timely manner
 4. Nắm rõ và quản lý kiểm soát tốt danh sách khách hàng và có hoạt động thu nợ/Master accurate and up-to-date records of all collection activities and customer accounts
 5. Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan liên quan đến việc thu thập/Ensure compliance with all relevant laws and regulations related to collection
 6. Quản lý và thúc đẩy các team đạt được chỉ tiêu truy thu hàng tháng/Manage and motivate a team of collection agents to achieve monthly performance goals
 7. Kết nối, giám sát và quản lý các đối tác thu hồi nợ, đảm bảo đạt chỉ tiêu hàng tháng và tuân thủ chính sách và quy định thu hồi nợ của công ty/Connect, monitor and manage debt collection partners, ensure monthly targets are met and comply with the company's debt collection policies and regulations
 8. Lập và trình bày các báo cáo về hoạt động thu nợ và kết quả thực hiện với BGĐ/Prepare and present reports on collection activities and performance to BOD
 9. Giám sát các cuộc gọi và kiểm tra hệ thống để đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ được đáp ứng và tương tác với người vay/Monitor calls and review system to ensure quality and service standards are being met and interact with borrower
 10. Nắm tình hình giải ngân hàng tháng và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự kịp thời cho phòng ban/Understand the monthly disbursement situation and make a timely recruitment plan for the department
 11. Đánh giá hiệu quả thu nợ bộ phận và đề xuất chiến lược cải thiện kịp thời/Evaluate departmental debt collection efficiency and propose improvement strategies in a timely manner
 12. Lên kế hoạch chiến lược thu hồi nợ nhanh chóng kịp thời vào các ngày Lễ tết để không ảnh hưởng tới số thu/Plan a quick debt collection strategy in a timely manner on the holidays so as not to affect the revenue

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu/Requirements:

 1. Bằng cử nhân về ngân hàng, tài chính hoặc một lĩnh vực liên quan/Bachelor's degree in banking, finance or a related field
 2. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ/At least 5 years of experience in collections, with a proven track record of success
 3. Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc) /Fluently English
 4. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt/Strong leadership and management skills
 5. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt/Excellent communication, negotiation, and interpersonal skills
 6. Khả năng phân tích và giải thích số liệu/Ability to analyze and interpret financial data
 7. Hiểu biết về các luật và quy định thu nợ/Familiarity with relevant laws and regulations, including debt collection practices
 8. Sử dụng thành thạo Microsoft Office và phần mềm quản lý thu nợ/Proficient in Microsoft Office and collection management software

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Tìm việc làm theo ngành nghề