Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://phumyhung.com.vn/vn/

“On the wild marshland, a group of people have tried their best over the past 15 years to set up the current Phu My Hung New Urban Area. Based on these sizable projects, another group of people... Chi tiết

COMMUNITY RELATION OFFICER (NATIVE KOREAN)

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Develop ideas, plans and organize activities to connect Korean community with Phu My Hung Company.
 • Learn, build and develop relationships with associations and organizations of Korean residents in Phu My Hung area.
 • Support coordinating with Korean organizations and groups in activities and events at Phu My Hung.
 • Support answering questions from residents.
 • Receive comments and conduct survey to collect Korean customers opinions.
 • 베트남 내 한국인 단체와 자사를 연결할 수 있는 아이디어, 계획을 발전시키고 활동들을 구상
 • 푸미흥 지역에서 사는 한국인 거주민들로 이뤄진 연합이나 단체와 관계 수립
 • 푸미흥에서 한국인 단체들과 협동해서 진행하는 활동들에 대해 지원
 • 거주민들의 궁금증 해결
 • 외국인 고객들의 의견을 얻을 수 있는 설문조사 진행

Yêu Cầu Công Việc

 • Candidates are native speakers Korean
 • Prefer candidate who is a Korean resident living in Phu My Hung.
 • Be able to use Korean and English or Korean and Vietnamese.
 • Priority for candidates who experienced to organize community events.
 • Be hardworking, enthusiastic, dynamic.
 • Good at communication and be able to work under high pressure.
 • 한국인
 • 푸미흥 지역에 현재 거주하고 있는 한국인 주민 선호
 • 한국어와 영어 혹은 한국어와 베트남어어 구사
 • 지역단체 활동을 구상해본 경험 우대
 • 성실하고, 열정이 넘치며, 역동적인 성격
 • 의사소통이 원활하고 심리적 압박에서도 잘 견딜 수 있는 성격

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm

COMMUNITY RELATION OFFICER (NATIVE KOREAN)

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.