Content Supervisor (ID: 508288)

First Alliances
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  15/02/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí

Mô tả Công việc

Job Overview:
Content Supervisor not only writes contents and ideas, but is also accountable for the visualization of said ideas into final output (video, comic, MKT campaign). He or she is responsible for the final quality of all contents.
Job description:
• Strategic Implementation:

 • Contribute in creating big concepts for marketing campaigns.
 • Write and possibly implement new types of contents.

• Day-to-day basis:

 • Write script and storyboard for content (videos, pictures).
 • Quality control in all pre-production phases of all Content.
 • Write ad copy or captions.

Yêu Cầu Công Việc

• 3 years’ experience in Copywriting, Content writing or Scriptwriting.
• Adept at least 1 among 3 styles: Narrative, Descriptive or Persuasive writing style.
• Experience working as a copywriter in an agency/production house is a plus.
• Has personal edge in visualization skills (design, edit video, sketching) is a big plus.
• Has key personal characteristics: Creative, Detail-Oriented.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback