Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Continuous Improvement Manager (OPEX/CI) (ID: 491363)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 7 - 10 Năm

Địa điểm

Dunlopillo (Vietnam) Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

First Alliances

$ 45 Tr - 60 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ 45 Tr - 55 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances' client

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

First Alliances

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương