Giới thiệu về công ty

First Alliances's Client

Thông Tin Tuyển Dụng

Country Business Director - Medical Devices (ID: 513553)

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 22/03/2021
Ngành nghề Dược phẩm , Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm

Địa điểm

Hà Nội

First Alliances's Client

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances's Client

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances's Client

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Tập đoàn Digital Novaon

$ 55 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 55 Tr - 88 Tr VND

  • Hà Nội