Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

Thông Tin Tuyển Dụng

Customer Service Officer - GPA English

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Giáo dục / Đào tạo , Ngành khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công Ty TNHH INOAC Viet Nam

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hà Nội

PANASONIC VIETNAM CO., LTD.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hải Phòng | Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Giang | Bắc Ninh

Viet An Enviro Technology JSC

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh