Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Thông Tin Tuyển Dụng

CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 02/07/2020
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư , Ngân hàng

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

VCBS - Chung khoan VCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

VCBS - Chung khoan VCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công Ty TNHH NSJ

$ 15 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội