Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Thông Tin Tuyển Dụng

CVCC Quản Trị Rủi Ro Thẻ Tín Dụng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 18,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 02/07/2020
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư , Ngân hàng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

LienVietPostBank

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

VCBS - Chung khoan VCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội