Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Đà Nẵng] Kỹ sư cầu nối BrSE ~ 2500 USD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.500 - 2.500 USD
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Dưới 46 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng