Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Đà Nẵng] Reactjs Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 37,4 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Indo Trans Logistics

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Đà Nẵng

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Đà Nẵng