Giới thiệu về công ty

East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

Thông Tin Tuyển Dụng

Đại Diện Kinh Doanh - Sales Representative

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/12/2020
Ngành nghề Nông nghiệp
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang

Công ty NN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bắc Ninh | Hà Nội

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Bắc Ninh | Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Cạnh tranh

  • Bắc Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Bắc Giang