Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Data Report Specialist - Call Center

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/10/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Thống kê
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ Trên 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 7 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hanwha Life

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 16 Tr - 19 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 14 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 3 Tr - 7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh