Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

Thông Tin Tuyển Dụng

Digital Marketing - Mobile Game (Fresher)

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Hết hạn nộp 10/07/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , CNTT - Phần mềm , Mới tốt nghiệp / Thực tập

Địa điểm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 10 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ 7 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Lớp Học Nhỏ

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PROCAFFE

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh