Giới thiệu về công ty

Hoiana Integrated Resort

Thông Tin Tuyển Dụng

Digital - Web Management Assistant Manager

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2023
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing
Kinh nghiệm 5 - 10 Năm

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Quảng Nam

Headhunter HRchannels Group

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Quảng Nam

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Hoiana Integrated Resort

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam