Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Dist 3] Senior Sales_Digital marketing

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2020
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Bán hàng / Kinh doanh , Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 50 Tr - 77 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ phần Blueseed

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 26 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 27 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh