Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Ecommerce Manager - MM Mega Market District 2

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Bán lẻ / Bán sỉ , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 4 - 5 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh