Giới thiệu về công ty

BIM Group

Thông Tin Tuyển Dụng

Elite Fitness - Partnership and Business Deverlopment Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 24/02/2021
Ngành nghề Y tế / Chăm sóc sức khỏe , Nhà hàng / Khách sạn , Bán hàng / Kinh doanh

BIM Group

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

BIM Group

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Elite Fitness

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

BIM Group

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Elite Fitness

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

BIM Group

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

BIM Group

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

BIM Group

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Hà Nội