Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

Thông Tin Tuyển Dụng

Event & Activation Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2021
Ngành nghề Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông , Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Key

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Key

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Zoe Events - Công ty TNHH Đinh Đan

$ 18 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Zoe Events - Công ty TNHH Đinh Đan

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

KAY EVENT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Key

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

LEEP APP

$ 40 Tr - 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Zoe Events - Công ty TNHH Đinh Đan

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh