Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

Thông Tin Tuyển Dụng

Event & Activation Manager

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 15/08/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông , Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Key

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Key

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Zoe Events - Công ty TNHH Đinh Đan

$ 18 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

KAY EVENT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh