Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Event & Party Supervisor

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 20/12/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhà hàng / Khách sạn , Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm 1 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

BS Group

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WEDDING BOOK VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH PR Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH PR Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

KAY EVENT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH PR Việt

$ 3 Tr - 5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh