FCN - Thư ký dự án (Dự án Sóc Trăng)

Công ty Cổ phần FECON
Địa điểm

Sóc Trăng

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  20/12/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Thực hiện các công tác hành chính của dự án

 1. Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM
 2. Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện
 3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các bên liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ
 4. Tiếp nhận các hồ sơ đến từ các bên liên quan trình SM/PM kiểm tra, phê duyệt hoặc lưu trữ
 5. Theo dõi chấm công kỹ sư BĐH tại dự án
 6. Tiếp nhận, mua sắm VPP, công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ dự án theo yêu cầu

Hỗ trợ BĐH trong công tác hồ sơ giấy tờ hằng ngày

 1. Hỗ trợ QC trong công tác hồ sơ, giấy tờ cần thiết
 2. Theo dõi, cập nhật danh sách nhân sự tại công trình báo cáo SM/PM và chuyển thông tin cho phòng QLTC, ATLĐ và nhân sự phối hợp theo dõi

Quản lý tài sản, tiền mặt của BĐH

 1. Quản lý tài sản của BĐH
 2. Quản lý quỹ tiền mặt của BĐH

Yêu Cầu Công Việc

 • Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng, hành chính, ngoại ngữ…
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Có thể soạn công văn giấy tờ bằng tiếng việt và ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Biết phân loại hồ sơ giấy tờ, hiểu biết và nắm vững quy trình ISO
 • Thành thạo trong công tác thư ký, hành chính VP

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Feedback