Giới thiệu về công ty

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Quận 9

Thông Tin Tuyển Dụng

(FPT Telecom- Quận 9) NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 4,500,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2023
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Bưu chính viễn thông

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Quận 9

$ 4,5 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội