Giới thiệu về công ty

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Thông Tin Tuyển Dụng

[FPT Telecom Quảng Nam] Nhân Viên Kinh doanh tại Tam Kỳ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/07/2021
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Bán hàng / Kinh doanh , Bảo hiểm

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Quảng Nam

CN Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Quảng Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Nam