Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Game Designer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 31/10/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm

Địa điểm

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 2 Tr - 4 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

Chi nhán công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Đà Nẵng