Giám đốc Ban Giải phóng Mặt bằng

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  10 - 12 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  27/09/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ban hợp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
 • Chủ trì tổng hợp thông tin, xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện các quy trình làm việc của Ban, của Ban với các đơn vị liên quan (nếu có) để thực hiện các công việc.
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ Giải phóng mặt bằng (GPMB) của Ban, bao gồm:

+ Tổ chức thực hiện GPMB các Dự án của Tập đoàn

+ Lập Phương án tổng thế về Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư.

+ Tổ chức điều tra, kiểm kê đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản bị ảnh hưởng trong Dự án.

+ Xác định tổng mức phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất đai thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng, lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ dự án theo quy định.

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo, đề xuất lên Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và phối hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường, GPMB

+ Phối hợp với Hội đồng BT, HT&TĐC để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thưởng, giải phóng mặt bằng.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) báo cáo thẩm định và trình phê duyệt theo quy định

+ Lập bản vẽ hoặc hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn có chức năng đo vẽ hiện trạng nhà & đất, thẩm định đơn giá quyền sử dụng đất, tài sản khác để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện.

+ Tổng hợp nhu cầu tái định cư của các dự án và kế hoạch giải quyết tái định cư cho các dự án này.

+ Thường xuyên cập nhật giá cả liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nhà ở, đất ở, giá vật liệu xây dựng…)

+ Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án tái định cư (nếu có), báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ.

+ Phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan để theo dõi, hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống sau khi di dời.

 • Tổ chức, tổng hợp, quản lý, lưu trữ, cung cấp dịch vụ tra cứu toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác GPMB
 • Chủ trì, phối hợp với các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị có liên quan giải quyết các công việc phát sinh, vấn đề vướng mắc, rủi ro liên quan đến công tác GPMB.Tổng hợp các ý kiến và phân tích, đưa ra đề xuất giải quyết trình lãnh đạo TĐ xem xét.
 • Định kỳ lập báo các đánh giá kết quả, hiệu quả công việc của nhân sự Ban. Thiết lập mục tiêu, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển, xây dựng công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc.
 • Lập ngân sách hoạt động, quản lý sử dụng kinh phí hoạt động hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tập đoàn phân công.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Xây dựng, Tài nguyên môi trường, trắc địa, kinh tế, luật…;
 • Nắm vững văn bản pháp luật về xây dựng, đặc biệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực Đầu tư phát triển dự án, GPMB, bồi thưởng và bàn giao đất
 • Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngàng xây dựng, trong đó 5 năm làm công tác quản lý.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước, Sở ban ngành, Quận, Huyện, chính quyền địa phương…
 • Am hiểu về cách thức thực hiện và các văn bản liên quan đến công tác GPMB, bồi thường và bàn giao đất;
 • Am hiểu trình tự thực hiện dự án và cách thức tổ chức thự hiện công việc một cách hợp lý, hiệu quả
 • Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và xử lý vấn đề
 • Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc. Đặc biệt là trong các tình huống chồng chéo công việc và xử lý nhanh
 • Tinh thần, trách nhiệm làm việc cao trong công việc
 • Thành thạo tin học văn phòng.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội
 • Thái Nguyên

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Cạnh tranh

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Lâm Đồng

Ngân Hàng Xây Dựng

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Bảo mật

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội
Feedback