Giới thiệu về công ty

AAA Assurance Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Quảng Ngãi

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/02/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Ngân hàng , Bảo hiểm
Kinh nghiệm 3 - 15 Năm

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Định | Quảng Ngãi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Định | Quảng Ngãi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Định | Quảng Ngãi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bình Định | Quảng Ngãi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

Abbott

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Quảng Ngãi

Big C Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi