Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  30/12/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

I. Hỗ trợ quản lý điều hành hoạt động của Chi nhánh

1.1 Hỗ trợ GĐ Chi nhánh xây dựng đề xuất bộ máy tổ chức, định biên, tổ chức tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, khen thưởng kỷ luật, văn hóa đội nhóm…

1.2 Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cho CBNV, giám sát, đánh giá, hỗ trợ, quản lý tiến độ chất lượng của CBNV theo thị trường được giao phụ trách

1.3 Hỗ trợ GĐ Chi nhánh trong việc tổ chức xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong lĩnh vực chuyên môn của Chi nhánh

1.4 Quản lý, điều hành và giám sát nhân sự theo thị trường được giao quản lý.

II .Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình kinh doanh

2.1 Thẩm định và có ý kiến về chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và kế hoạch chi phí của Chi nhánh

2.2 Thẩm định và có ý kiến về chương trình, chính sách hỗ trợ bán hàng (nội dung và ngân sách thực hiện) tại thị trường được giao phụ trách

2.3 Phổ biến, hướng dẫn QLV và kiểm tra việc phổ biến nội dung chương trình, chính sách bán hàng tới khách hàng và tổ chức, giám sát việc triển khai chương trình, chính sách bán hàng tại thị trường được giao phụ trách

2.4 Rà soát, có ý kiến về số liệu kinh doanh, phát triển thị trường theo thị trường được giao phụ trách

2.5 Thẩm định nhà cung cấp các hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh hoặc trực tiếp tổ chức mua sắm hàng hóa (đối với những hạng mục được công ty giao quyền cho Chi nhánh tự chủ) gửi về công ty

2.6 Phê duyệt nghiệm thu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh và theo dõi tình trạng sử dụng các hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh trong thị trường được giao phụ trách

III. Công tác phát triển thị trường

3.1 Thẩm định và có ý kiến về các tiêu chí đánh giá, lựa chọn NPP, danh sách NPP được chọn trong thị trường được giao phụ trách

3.2 Rà soát, ký nháy hồ sơ khách hàng ký hợp đồng với Công ty (hợp đồng, phụ lục, uỷ quyền, cam kết, thanh lý…) trong thị trường được giao

3.3 Giao chỉ tiêu và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển điểm bán, NHTT và xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại thị trường được giao

3.4 Có ý kiến về việc xử lý và giám sát xử lý NPP sai phạm về vùng bán, giá bán theo thẩm quyền

3.5 Có ý kiến về việc xử lý và giám sát xử lý các thắc mắc, khiếu nại của NPP/NHTT và xử lý theo thẩm quyền

3.6 Có ý kiến về việc xử lý và giám sát xử lý sản phẩm không phù hợp

IV. Công tác kho vận và hỗ trợ kinh doanh

4.1 Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho thị trường phụ trách căn cứ theo chỉ tiêu Công ty giao. Rà soát thẩm định phương án giao khách hàng từ nhân sự dưới quyền đề xuất

4.2 Đôn đốc, giám sát NPP/ C1 & nhân sự thị trường (QLV/ GSBH/ NVKD) thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản lượng (kế hoạch tổng sản lượng và kế hoạch sản lượng của từng nhãn hàng) trong thị trường được giao

4.3 Thẩm định và có ý kiến về kế hoạch đặt hàng cho Kho/Chi nhánh và khách hàng định kỳ được giao phụ trách

4.4 Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, báo cáo Công ty về thực tế công tác vận chuyển, bốc xếp, tồn kho tại Kho Chi nhánh

4.5 Giám sát tiến độ thanh toán và rà soát các báo cáo thanh quyết toán các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng cho NPP/C1/NHTT

V. Công tác kế toán - hành chính - nhân sự

5.1 Có ý kiến việc bố trí sắp xếp, tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh

5.2 Đề xuất nội dung đào tạo, huấn luyện nội bộ cho nhân sự khối thị trường của Chi nhánh

5.3 Đề xuất các tiêu chí đánh giá kết quả công việc, giao, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện công việc cho các nhân sự dưới quyền

5.4 Thực hiện quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan chức năng tại địa phương theo phân công của GĐ Chi nhánh

VI. Nhiệm vụ khác

6.1 Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách

6.2 Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu; Quản lý máy móc, thiết bị lưu trữ, bảo vệ số liệu được phân công quản lý

6.3 Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

6.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên6.5Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sựÍt nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quanÍt nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí quản lý có từ 7 nhân viên trở lênƯu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành tiêu dùng nhanhCó kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, luật lao động
- Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế
- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
- Sáng tạo, chủ động.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback