Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng ( Supply Chain Director )

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S
Địa điểm

Đồng Nai

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  7 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  20/03/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC/ OBJECTIVES:
- Phát triển đa dạng nhà cung cấp đáp ứng tốt nhất về chất lượng, giá cả, dịch vụ, nguồn cung cấp
bền vững theo nhu cầu của công ty
- Đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất một cách đầy đủ, kịp thời theo tiến độ đơn hàng
mà bộ phận sale đã yêu cầu
- Tính toán số lượng hàng hóa để có số lượng mua hàng chính xác, đúng tiến độ
- Đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu nhập về kho luôn đầy đủ số lượng và có giá tốt nhất
- Đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu luôn luôn được bảo quản đúng quy trình, không bị thất thoát
giảm chất lượng.
- Hoàn thành tốt công tác quản lý nhân sự & nguồn lực một cách hiệu quả nhất.
- Tổ chức, thực hiện theo dõi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng cho phù
hợp với thực tế trong từng giai đoạn.
- Hạn chế các khiếu nại của khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài về các vấn đề liên quan đến
dịch vụ chuỗi cung ứng
- Tinh giảm cơ cấu nhân sự, phát huy năng lực, tiết giảm chi phí
- PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ NGUỒN NHÂN LỰC GIỎI, VỮNG MẠNH
& ĐỒNG LÒNG.
- Đảm bảo sự phát triển theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn do công ty đưa ra.

TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITY:
a. Nhiệm vụ chính:
- Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến kế hoạch, tìm kiếm nhà cung cấp, Outsourcing, mua hàng, XNK, kho vận, vận chuyển, (Logicstic) giao nhận, đảm bảo hệ thống này hoạt động một cách hiệu quả
- Lập chiến lược, kế hoạch cho các hoạt động cung ứng đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phát triển của Công ty
- Xây dựng các quy trình và quản trị chuỗi cung ứng đảm bảo vận hành chức năng một cách trơn tru và hiệu quả
- Luôn luôn cập nhật thị trường cung ứng nhằm tìm kiếm những nguồn hàng mới có chất lượng tốt, có giá cả phù hợp, dịch vụ cao đáp ứng được yêu cầu của công ty
- Chủ động đánh giá năng lực các nhà cung ứng nhằm tạo những thay đổi, cải tiến,…nâng cao chất lượng đáp ứng việc cung cấp hiệu quả và lâu dài
- Thiết lập hệ thống ngân hàng dữ liệu các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ sản xuất, máy móc…trong và ngoài nước có phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nhà cung ứng
- Xây dựng quy trình và quản lý các Nhà cung cấp theo quy trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển.
- Thiết lập hệ thống kho bãi, giao nhận, quản lý, bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu có hiệu quả
- Tổ chức điều phối đội xe vận tải thực hiện dịch vụ giao hàng, nhận hàng một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả
- Tư vấn về việc chọn lựa nhà cung ứng, về nguyên vật liệu, hàng tàu, hãng container, khu vực, các dịch vụ vận chuyển khác, nhằm nâng cao năng tính hiểu quả và có chi phí phù hợp
- Phối hợp phòng quản lý chất lượng (QA/QC) xây dựng, thực hiện hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào một cách có hiệu quả đảm bảo rằng hàng hóa về tới kho công ty đã đảm bảo về số lượng và chất lượng theo yêu cầu.
- Xây dựng hệ thống các Đơn vị nhà thầu vận tải uy tín, dịch vụ tốt và giá cả cạnh tranh tại từng khu vực. Thường xuyên đánh giá, tìm kiếm các Đơn vị cung cấp tiềm năng. Kiểm tra, rà soát các chi phí liên quan nhằm đảm bảo được tính hiệu quả trong công tác giao nhận (thông quan, vận tải…).
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng, cơ quan hữu quan nhằm phục phụ công việc chung: Hải quan, cơ quan Hải quan địa phương, các Trung tâm phân tích, phân loại trực thuộc, Tổng cục đo lường chất lượng …
b. Kế hoạch cung ứng:
- Giám sát việc lập kế hoạch đối với tất cả các đơn hàng ngay từ khi Sales có nhu cầu và tính toán số lượng hàng hóa để có số lượng mua hàng chính xác, đúng tiến độ
- Tổ chức trao đổi thông tin giữa bộ phận kế hoạch và bộ phận Sale cùng phân tích nhu cầu đơn hàng, tiến độ đơn hàng… để định hướng và có phương án cung ứng phù hợp, hiệu quả và đồng bộ
- Lên kế hoạch chung để thực hiện chuỗi cung ứng theo đúng tiến độ đã được dữ liệu từ trước.
- Thiết lập và điều chỉnh những lỗi nhỏ trong kế hoạch cung ứng để phát triển kế hoạch giúp kế hoạch đi đúng hướng của nó.
- Đưa ra những chiến lược để có thể theo dõi được sự phát triển, dự báo những mối nguy hại trong quá trình vận chuyển, xuất nhập khẩu của hàng hóa.
- Mua hàng, tìm kiếm nhà cung ứng trong, ngoài nước
- Phân tích thông tin thị trường trong và ngoài nước, thông tin về đối thủ cạnh tranh; Dự báo xu hướng, nhu cầu hàng hóa;
- Tổ chức việc thực hiện tìm kiếm, mở rộng nhà cung cấp mới trong nước và nước ngoài; nhà cung cấp về nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ giao nhận, ký gửi, hãng tàu…có chât lượng tốt, giá cả cạnh tranh, dịch vụ cao đáp ứng nhu cầu của công ty
- Lập kế hoạch thực hiện việc mua hàng theo yêu cầu của từng bộ phận, đảm bảo nhu cầu hoạt động của các bộ phận
- Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở Ban Tổng Giám Đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả. Luôn đảm bảo hàng hóa, nguyên liệu nhập kho có giá cả tốt, cạnh tranh
- Soạn thảo, kiểm tra, đánh giá các hợp đồng mua hàng theo đúng quy định của Công ty và đảm bảo rằng đúng với các quy định của Luật pháp.
- Đại diện Công ty đàm phán, thỏa thuận hợp đồng; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, thanh toán với các nhà cung cấp.
- Giải quyết các phản ánh, tranh chấp với/của nhà cung cấp.
- Duy trình và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có, thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, xây dựng bộ chuẩn cho việc đánh giá nhà cung cấp.
- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp và tổ chức đánh giá chất lượng nhà cung cấp theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng và hiệu quả.
- Tổ chức thiết lập hệ thống ngân hàng dữ liệu các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ sản xuất, máy móc…trong và ngoài nước có phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nhà cung ứng
- Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Đề ra được những biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động mua hàng hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng thời kỳ
c. Kho vận
- Kiểm soát hàng hóa tồn kho để việc lên kế hoạch mua hàng phù hợp không xảy ra mua thiếu, mua dư
- Tổ chức việc sắp xếp, layout kho bãi đảm bảo rằng hàng hóa, nguyên liệu nhập về có khu vực chứa theo quy định
- Đảm bảo rằng hàng hóa trong kho được kiểm soát, kiểm tra và bảo quản không để xảy ra hư hỏng, mất mát
- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo quy trình.
- Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính Công ty.
- Nắm bắt kịp thời tiến độ hàng về, tình hình hàng hóa thông quan, theo dõi và giám sát công tác tiếp nhận, chủ động phân bổ hàng hóa về các kho đảm bảo cơ cấu linh hoạt phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Chủ động đề xuất và thực hiện bổ sung hàng hóa về các kho, đảm bảo lượng và cơ cấu hàng hóa tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tham vấn và chủ động giải quyết các phát sinh trong quyền hạn được giao.
d. Giao nhận hàng:
- Tổ chức sắp xếp phương tiện, nhân lực thực hiện việc giao nhận hàng hóa theo đúng kế hoạch đưa ra
- Quản lý công tác giao hàng, nhận hàng kịp thời, phù hợp và hiệu quả
- Giải quyết các phản ánh, tranh chấp với/của nhà cung cấp.
- Duy trình và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có, thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, xây dựng bộ chuẩn cho việc đánh giá nhà cung cấp.
- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp và tổ chức đánh giá chất lượng nhà cung cấp theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng và hiệu quả.
- Tổ chức thiết lập hệ thống ngân hàng dữ liệu các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ sản xuất, máy móc…trong và ngoài nước có phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nhà cung ứng
- Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Đề ra được những biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động mua hàng hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng thời kỳ
c. Kho vận
- Kiểm soát hàng hóa tồn kho để việc lên kế hoạch mua hàng phù hợp không xảy ra mua thiếu, mua dư
- Tổ chức việc sắp xếp, layout kho bãi đảm bảo rằng hàng hóa, nguyên liệu nhập về có khu vực chứa theo quy định
- Đảm bảo rằng hàng hóa trong kho được kiểm soát, kiểm tra và bảo quản không để xảy ra hư hỏng, mất mát
- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo quy trình.
- Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính Công ty.
- Nắm bắt kịp thời tiến độ hàng về, tình hình hàng hóa thông quan, theo dõi và giám sát công tác tiếp nhận, chủ động phân bổ hàng hóa về các kho đảm bảo cơ cấu linh hoạt phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Chủ động đề xuất và thực hiện bổ sung hàng hóa về các kho, đảm bảo lượng và cơ cấu hàng hóa tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tham vấn và chủ động giải quyết các phát sinh trong quyền hạn được giao.
d. Giao nhận hàng:
- Tổ chức sắp xếp phương tiện, nhân lực thực hiện việc giao nhận hàng hóa theo đúng kế hoạch đưa ra
- Quản lý công tác giao hàng, nhận hàng kịp thời, phù hợp và hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
a. Giáo dục và đào tạo:
- Trình độ Đại học trở lên
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, Thương mại, Chuỗi cung ứng
- Thông thạo nói và viết Anh ngữ, sử dụng tốt Tiếng Hoa là một lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng
- Có kiến thức về các phần mềm quản trị doanh nghiệp (MSI, ERP…)
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về quản lý chuỗi cung ứng
b. Thái độ và kỹ năng
- Nghiêm túc, gương mẫu, chững chạc
- Kỹ luật, trung thực, trách nhiệm, tâm huyết, năng động
- Kỹ năng lãnh đạo tốt
- Kỹ năng phân tích, hoạch định, lập kế hoạch
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục
- Kỹ năng đánh giá, quan sát, đàm phán và thương lượng
- Kỹ năng tổ chức công việc, đánh giá và giao việc
- Kỹ năng làm việc độc lập dưới áp lực cao
- Am hiểu quy trỉnh mua hàng, XNK và các quy định, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan
- Khả năng và kinh nghiệm tìm nhà cung cấp (Outsourcing)
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI:
- Mức lương và thu nhập phù hợp với năng lực và sự cống hiến, nhiều chính sách khen thưởng, động
viên, hàng năm xem xét điều chỉnh tăng lương.
- Đảm bảo đầy đủ các chính sách theo quy định Luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

NƠI LÀM VIỆC: Cty TNHH Havas, Cụm CN Thạnh Phú, Ấp 6 – 7, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Sau đại học
 • Độ tuổi: 35 - 45

Job tags / skills

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback